Wat gebeurt er met het geld uit het Ondernemersfonds SWF

De Gemeenteraad SWF heeft besloten dat een groot deel van het geld uit het Ondernemingsfond SWF onder de 89 kernen van de gemeente wordt verdeeld. Het geld moet ten goede komen aan de mienskip. Een andere voorwaarde is dat in iedere kern er democratisch besloten moet worden waar de subsidie aan wordt besteed.

Abbega krijgt gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van rond de € 4.000 uit het fonds en Dorpsbelangen Abbega moet ervoor zorgen dat alles conform de voorwaarden verloopt.

De eerste stap is gezet tijdens de jaarvergadering van 22 maart jl. Er zijn in totaal acht ideeën naar voren gebracht: vijf daarvan waren afkomstig uit de Prikkeljûn van 21 februari jl. en drie op de jaarvergadering zelf. De aanwezige leden konden hun stem uitbrengen. Eén voorstel valt af omdat het niet voldoet aan de voorwaarde dat het de mienskip ten goede moet komen. Van de overige zeven ideeën zijn er drie met een of twee stemmen, één met vier stemmen en drie ideeën met zeven of acht stemmen. Dat zijn: herdenkingsmonument, informatieborden en bloemrijke bermen.

Hoe nu verder?

Met deze drie hoogst scorende ideeën gaan we op korte termijn verder. De andere ideeën houden we in portefeuille voor volgend jaar. Een idee blijft een idee zolang het geen ‘handjes en voetjes’ heeft gekregen. Door de ideeën verder uit te werken, worden ze concreet. We zoeken Abbegeasters die de komende maanden met de uitwerking aan de slag willen gaan.

Wil je meewerken aan de uitwerking van het idee:

1. Herdenkingsmonument,

2. Informatieborden of

3. Bloemrijke bermen?

Groeten, Bestuur Dorpsbelangen Abbegea

NB. Nieuwe ideeën zijn nog steeds welkom, maar die doen in de volgende ronde mee.