Burenhulp Putje Café 26 januari 2019

Burenhulp Abbega
Mantelzorg is vrijwel nooit een keuze… het overkomt je en samen met degene voor wie je zorgt maak je er het beste van. Tijdens het Putje Café in Abbega, georganiseerd door Burenhulp, zijn de aanwezigen een beetje wijzer geworden over dit belangrijke onderwerp. Chantal Hoevers Prins, de mantelzorgmakelaar, heeft ons meegenomen in passende en efficiënte oplossingen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, financiën en onderwijs.

Ook het Stipepunt Súdwest Fryslân is aan bod gekomen. Hier kan iedereen terecht voor alle vragen over mantelzorg, vrijwillige inzet en voor het invullen van formulieren. Jacob en Willem gaven hier een duidelijke uitleg over.
We hebben weer wat opgestoken van deze leerzame ochtend!
Wil je meer informatie? Kijk op www.voorelkaardoen.nl

Burenhulp is een initiatief vanuit de inwoners van Abbega. Wil je je aanmelden? Dan kun je bij onderstaande mensen terecht.

Namens het team Burenhulp,
Jan Smith, 06 57838838, 0515 532671
Siep Kroles, 06 36425224

Burenhulp Zaterdag 26 januari 2019

Burenhulp
Informatie over Stipepunten
26 januari 2019
In It Lokael van 10.00 – 12.00 uur

In samenwerking met Sociaal Collectief organiseert Burenhulp een informatie ochtend. Je leert er veel van! Dus kom deze belangrijke informatie aanhoren en stel je vragen aan de deskundigen!

Ooit gehoord van een Mantelzorgmakelaar? Mantelzorgmakelaar Chantal Hoevers-Prins komt ons vertellen wat zij allemaal kan betekenen.

Ooit gehoord van de Papierwinkel?
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een uitkering, een regeling, DigiD, huurtoeslag en andere toeslagen of bij het invullen van je belastingaangifte? Jacob en Willem helpen je in de ingewikkelde wereld van uitkeringen, belastingen en voorzieningen.

Dus: wil je wijs worden in deze weerwar van regelingen? Heb je vragen, stel ze gerust!
Kom op tijd, voor koffie wordt gezorgd.

Namens het team Burenhulp,
Jan Smith, 06 57838838, 0515 532671
Siep Kroles, 06 36425224

Burenhulp Abbega

Abbega is een behulpzaam dorp!

De trein kan nu gaan rollen!
Tijdens de jaarvergadering op 23 maart jl. werd wel duidelijk dat er meer dan voldoende draagvlak is voor dit belangrijke onderwerp binnen ons dorp.

Hoe gaan we nu verder?

Bij de gemeente gaan we subsidie aanvragen. Daarnaast gaan we met de groep organisatoren verder inhoud geven aan Burenhulp.

Op zaterdag 5 mei van 10.00 tot 12.00 uur is It Lokael open om kennis te maken met iedereen die hulp nodig heeft of hulp komt aan bieden. De koffie, thee met wat lekkers staat klaar!
Ook hebben we dan een programma klaar met de activiteiten die we aanbieden in ons ‘Putje Café’. Het Putje Café is een inloopochtend waarbij allerlei verschillende onderwerpen in het kader van Burenhulp voor kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan een kleine reparatie aan je fiets voor het winterseizoen: fietslampje vervangen i.v.m. de veiligheid. Tevens is het café dan een ontmoetingsplaats voor alle dorpsgenoten. Zo zijn er nog veel meer onderwerpen die centraal staan binnen het Putje Café, waarover later meer.

We weten dat iedere start moeilijk is, maar we rekenen zeker op jullie actieve bijdrage!

We houden je op de hoogte via de bekende kanalen.

Met vriendelijke groet,

werkgroep Burenhulp Abbega