Verenigingen

  • Biljartvereniging

Iedere donderdag is er biljarten in ‘It Lokael’. Jaarlijks is er een biljarttoernooi voor alle dorpelingen (ook voor niet-leden)


  • Vrouwenclub De Kwebbels

  • It Abbegeaster Skûtsje.

www.itabbegeasterskutsje.nl


  • Werkgroep Burenhulp

Een enthousiaste werkgroep om behulpzaamheid onder de dorpelingen te verbeteren en op peil te houden. Voor uw hulpvraag of hulpaanbod kunt u contact met ons opnemen via de mail. Wij brengen u dan in contact met de werkgroep.


  • Soos

Er is 1x per 2 weken seniorensoos van 14.00 tot 16.00uur in ‘It Lokael’


  • Jeu de boules                                                                                                                                            Als het weer het toelaat is er iedere vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur Jeu de boules op de Jeu de boulesbaan  op de Skoalstrjitte.                                                    Informatie bij Luuk van Duijn, 06 13133199

  • Jeugdcommissie

Werkgroep voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd van alle leeftijdscategorieën


In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming vermelden wij geen contactgegevens op deze website. Mocht u contact willen met 1 van bovenstaande verenigingen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail. Wij zullen dan de gewenste contacten tot stand brengen.