Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats voor het opladen van elektrische auto’s

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 18 april 2024 besloten, dat er ter hoogte van Moarrawei 5 te Abbega (parkeerplaatsen bij afvalcontainers, zie foto) een laadpaal wordt geplaatst. Bij deze laadpaal worden twee parkeerplaatsen aangewezen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats zal daadwerkelijk ingericht worden als oplaadplaats voor elektrische voertuigen; de tweede parkeerplaats kan snel worden ingericht als oplaadplaats als hiertoe behoefte bestaat.

Het besluit is genomen in het kader van de bevordering van elektrisch vervoer op basis van de, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde, Agenda Klimaatakkoord. Voor het stimuleren van elektrische mobiliteit is het van belang dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt.

Tot zes weken na datum publicatie (22-04-2024) van bovengenoemd besluit is bezwaar mogelijk via het sturen van een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân.

(Uit: Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân, Gemeenteblad 2024, 175899)