It Abbegeaster Skûtsje

Het is 2009. Tijdens feestjes en gelegenheden is de charme van het skûtsjesilen een terugkerend onderwerp van gesprek. Een aantal dorpsbewoners zeilt al een aantal jaren mee op verschillende skûtsjes uit de omgeving. Gekscherend wordt geopperd om namens het dorp Abbega een skûtsjeploeg op te richten. Er wordt rijkelijk gefantaseerd. En van het een komt het ander. Op vrijdag 16 januari 2009 wordt een informatieavond georganiseerd, waar maar liefst 40 mensen op afkomen. De plannen worden op tafel gelegd. Doel: met een groep enthousiaste Abbegaasters te gaan skûtsjesilen, waarmee zowel sportiviteit als gezelligheid wordt geboden én bovendien het dorp Abbega op de kaart wordt gezet. Er wordt enthousiast gereageerd op de plannen: 10 mensen geven zich op als bemanningslid en een aantal meldt zich aan als opstapper/vrijwilliger. De oprichting van Stichting It Abbegeaster Skûtsje is een feit!

Vervolgstap is de zoektocht naar een skûtsje om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden. Dit leidt naar Parrega, naar skûtsje De Liefde. Eigenaar Lolle Schakel heeft in het verleden diverse malen met het skûtsje deelgenomen aan de IFKS. Het skûtsje verkeert in goede staat en staat bekend als een goede zeiler.

Op zaterdag 11 april 2009 wordt het skûtsje door de pas gevormde bemanning opgehaald uit Parrega. Met het shantykoor uit Folsgare aan boord wordt skûtsje De Liefde feestelijk onthaald in Abbega. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt het skûtsje en de bemanning gepresenteerd en wordt ook de nieuwe naam bekend gemaakt: ‘It Abbegeaster Skûtsje’.

(Bron: www.itabbegeasterskutsje.nl)