Actueel

Dorpsbelangen Abbegea prikkelt dorpsbewoners

27 maart 2024

Abbegea, een dorp met een kleine 250 inwoners, was na corona een beetje ingedut. Elkaar niet kunnen zien of spreken hakte er behoorlijk in bij de kleine hechte gemeenschap. Het bestuur van dorpsbelangen Abbegea merkte ook de onderlinge afstand en stelde zichzelf de vraag: zijn we nog wel nodig? Als het aan voorzitter Ryan Lievaart en zijn mede bestuursleden ligt zeker wel. Ze moesten wel even geprikkeld worden. Ze riepen de hulp in van Doarpswurk en sindsdien bruist het weer in Abbegea.

We worden warm ontvangen thuis bij de van oorsprong Zeeuwse Ryan Lievaart. Hij zit nu een kleine acht jaar in het bestuur van dorpsbelangen Abbegea, waarvan vier jaar als voorzitter. ‘Ik kende dat hele fenomeen niet’, vertelt Lievaart. ‘In het westen hebben we dat niet. We woonden daar in een grote wijk, daar is het allemaal wat anoniemer.’

Het weerhield Lievaart er niet van – toen hij werd gevraagd – om zich vol overgave in te zetten voor het bestuur van dorpsbelangen Abbegea. Na corona was het bestuur erg zoekende naar hun rol. ‘We waren bezig met een dorpsvisie. Wat vinden we als dorpsbewoners belangrijk en waar is dorpsbelangen van? Waar moeten we ons druk over maken en hoe pak je dat aan? We kregen weinig terug uit het dorp’, vertelt Lievaart. ‘Misschien speelde er niet zoveel. Dan heb je het idee dat je met je eigen hobby’s bezig bent.’

Prikkeljûn

Abbegea is niet uniek. Ondanks de sterke gemeenschapszin is het óók hier lastig om vrijwilligers te vinden. ‘We hebben een actief dorp. Iedereen wil wel wat doen of meedoen. Het is iedere keer wel weer een opgave om het ook daadwerkelijk te organiseren: het blijft ontzettend leuren om vrijwilligers, dat werd versterkt door corona. Het viel allemaal even stil.’

Het opstappen van een bestuurslid was de druppel. Er moest wat gebeuren. ‘We stelden ons als bestuur de principe vraag: wat is onze meerwaarde en wat doen we eigenlijk?’, vertelt Lievaart ernstig. ‘We hebben toen de hulp ingeschakeld van Eddy Lania en hem gevraagd hoe we Dorpsbelangen weer op een ander niveau konden tillen. Hebben we zitten brainstormen over wat we zouden kunnen doen.’

‘Als bestuur wilden we graag wat meer bij onze leden neerleggen. We zijn immers een ledenorganisatie. We wilden meer interactie, beetje van dat passieve af. Zo kwamen we op het idee om een avond te organiseren. Niet zoals we altijd deden. Waar altijd de vaste punten aan de orde komen en de mensen naar het bestuur van dorpsbelangen kijken voor de uitvoering.’ Zo ontstond het idee voor de prikkeljûn.

Grote en kleine ideeën

‘We noemen het prikkeljûn, omdat het moet prikkelen in je hoofd. Je moet geprikkeld worden en ook anderen prikkelen met ideeën’, vertelt Lievaart enthousiast. De eerste prikkeljûn was een groot succes met een opkomst van een kleine dertig mensen. ‘Eddy heeft één en ander uitgelegd. Er waren flipovers en papier. We starten met welke ideeën er zijn. En voelen wat er leeft in het dorp. We willen prettig wonen, elkaar af en toe zien, niet te veel last van elkaar hebben en helpen als dat nodig is.’

Het dorp zat vol grote en kleine ideeën, maar hoe geef je die ideeën handen en voeten? ‘Mensen hebben vaak wel ideeën, maar weten niet precies hoe ze die moeten uitvoeren. Dan zakt het idee weer weg’, vertelt Lievaart. ‘We hebben mensen om tafel gezet en aangegeven dat we als dorpsbelang daarbij kunnen helpen. We hebben contacten met de gemeente en we hebben geld.’

Zelf aan de slag

De kracht van de prikkeljûnen zit hem in het feit dat het bestuur van dorpsbelangen niets naar zich toetrekt. Dorpsbelangen helpt bij de uitwerking van het idee. ‘Mobiliseer mensen om je heen en ga aan de slag’, zegt Lievaart. Eén van de ideeën die al is uitgevoerd, is een op het eerste gezicht simpel idee. ‘Het Sneeker Nieuwsblad lag altijd bij de kippenboer, maar toen die verhuisde was er even geen voorziening en het blad werd ook niet rondgebracht. Een groepje heeft dat opgepakt en inmiddels is het dorp weer voorzien van het Sneeker Nieuwsblad.’

De ideeën variëren van klein tot groot, maar niets is te gek. ‘Sneeker Nieuwsblad is een mooi voorbeeld dat het niet altijd hele grote dingen hoeven te zijn. Soms zijn het hele praktische dingetjes die we, als we even bij elkaar zitten, zo geregeld hebben’, zegt Lievaart enthousiast. ‘Weer een ander groepje kwam met het idee naar voren om van It Lokael iets meer te maken. Daar komen we als dorp altijd bij elkaar en daar staat een biljart, maar je zou het ook op zaterdag open kunnen doen voor fietsers en dagjesmensen. Coby, Afke, Sjieuwke en Jarinka hebben een stuurgroep gevormd en werken dat idee nu verder uit.’

Meerwaarde bewezen

Dorpsbelang Abbegea heeft zijn meerwaarde weer gevonden als verbinder van het dorp en helpt bij het uitvoeren van ideeën. ‘In prikkeljûnen is naar voren gekomen dat we nog wel nodig zijn om mensen en ideeën met elkaar te verbinden. We proberen op deze manier mensen er meer bij te betrekken’, zegt Lievaart. ‘Als bestuur onderhouden we de contacten met de gemeente. We zijn een klein dorpje in de grootste gemeente van Nederland. Je moet je wel een beetje manifesteren hè. Ze moeten ons hier niet vergeten.’

Abbegea vergeet je niet snel. Het dutten is voorbij. Het dorp zit weer vol energie en bruist van de grote en kleine ideeën. De dorpsbewoners kunnen van het zomer in hun Sneeker Nieuwsblad lezen dat It Lokael druk bezocht wordt door fietsers en wandelaars die genieten van hun rustmomentje. Daar zijn wij van overtuigd.

Tekst en foto: Hendrik Tamsma

(Bron: website doarpswuk fryslan: Dorpsbelangen Abbegea prikkelt dorpsbewoners)

Ja-sticker: onderzoek gemeente SWF

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheid om een ja-sticker in te voeren. Hiermee willen zij de hoeveelheid afval en papier verminderen.

Hoe werkt de ja-sticker?

We draaien het huidige systeem om. Dat betekent dat je alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt als je een ja-sticker op jouw brievenbus hebt. Als je geen sticker hebt dan ontvang je wel de huis-aan-huisbladen maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. Reclamefolders kun je bijvoorbeeld bekijken in de winkel, via een website of app. Folders en flyers van bijvoorbeeld de lokale (sport)vereniging blijf je wel ontvangen.

Waarom doet de gemeente dit onderzoek?

De gemeenteraad wil graag de ja-sticker invoeren, maar wil eerst weten wat onze inwoners daarvan vinden. Daarom vragen wij jouw mening. Wil je de vragenlijst invullen? Dit duurt maximaal 5 minuten. De vragenlijst is anoniem.

Invullen kan tot 15 april 2024.

Je komt er via de volgende link: https://swf.frl/vragenlijst-brievenbussticker

of onderstaande QR-code.

Wil je de vragenlijst liever op papier invullen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 (kies optie 1 uit het keuzemenu). Dan krijg je de vragenlijst thuisgestuurd met een antwoordenvelop (geen postzegel nodig).

Wat doen wij met jouw reactie?

De uitkomsten van de vragenlijst nemen wij mee in de gesprekken met ons college en de gemeenteraad. De reacties gebruiken wij voor het nemen van het besluit. De gemeenteraad stelt de keuze uiteindelijk vast. Jouw mening is dus belangrijk!

Heb je een vraag over deze vragenlijst?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 (kies optie 1 uit het keuzemenu).

Logo website Abbegea.frl

Heb je het al gezien? De website van Abbegea heeft sinds vandaag een logo. En niet zomaar eentje…. Met trots presenteren wij het nieuwe logo!

In 2009 is It Abbegeaster Skûtsje aangekocht met het doel om met een groep enthousiaste Abbegaasters te gaan skûtsjesilen, waarmee zowel sportiviteit als gezelligheid werd geboden én bovendien het dorp Abbega op de kaart werd gezet.  De vorige naam van het skûtsje was De Liefde. En vanwege het bijgeloof dat je de naam van een schip niet mag veranderen, is in het logo “De Liefde” verwoord als hartje met op de voorgrond de letter A van Abbegea.

Afgelopen jaren heeft It Abbegeaster Skûtsje een groot aantal prijzen in de wacht gesleept en heeft het Abbegea zeker op de kaart gezet. In 2024 is het de beurt aan de website van Abbegea om dit te doen.

Het is daarom een grote eer en een fantastisch gebaar van het bestuur van It Abbegeaster Skûtsje dat Abbegea.frl het logo van het skûtsje mag gaan voeren. Hiermee is er een directe verbinding gelegd tussen het skûtsje en de inwoners van Abbegea.

AED-trainingen 2024

Update 15 maart 2024: alle drie de trainingen zitten vol. Mocht je nog interesse hebben om een AED te volgen, dan is het mogelijk om dit te melden op onderstaande mailadres. Bij voldoende belangstelling komt er een extra trainingsavond.

————————————————————–

Ook dit jaar zullen er weer AED-trainingen gehouden worden in Oosthem, Folsgare en Abbega. Het is van groot belang dat er in onze dorpen voldoende goed getrainde inwoners zijn, die adequaat kunnen handelen bij reanimatie.  Dit kan levens redden!!

Harry Lautenbach uit Folsgare is wederom bereid zijn deskundigheid en ervaring op dit gebied te delen en over te brengen in oefensituaties. Harry beschikt over veel oefenmateriaal, zodat een ieder ruimschoots aan bod kan komen. Dit kan natuurlijk pas, nadat de nodige theorie over reanimatie door hem is uitgelegd.

De training is zowel bedoeld voor hen die hun certificaat willen verlengen, als voor nieuwe cursisten. Met nadruk worden jongeren vanaf ca. 14 jaar gevraagd mee te doen aan de training.

Meld je snel aan, want vol is vol!!

Net als vorig jaar zijn er twee avonden gepland in Folsgare en één avond in Oosthem:

  • Oosthem, Himsterhûs: woensdag 10 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur (opmerking: zit inmiddels vol)
  • Folsgare, Yn’e Lijte: dinsdag 16 april en dinsdag 23 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur (opmerking: nog voldoende plaatsen voor beide avonden)

Aanmelden voor alle trainingen: mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:
dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Openluchtspel Abbega september 2025

Oan de bewenners fan Abbegea eo. Fierderop kin jim lêze oer ús plan om in iepenloftspul op te fieren op Pikesyl! Dit sil barre yn september 2025. Wy hoopje op enthousiaste reaksjes. Liket it jim leuk om mei te dwaan as spiler, bouwer, skilder, kofjeskinker ensfh.? Wy hearre it graach! Mei freonlike groetnis, Kommisje Iepenloftspul Abbegea.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Tjiskje Reijenga – tjiskjereijenga@hotmail.com Voor vragen: Sjoerd Feenstra 06- 23253235

Zie voor verdere informatie in het menu op de pagina Frjemd yn abbegea.

Kerkdienstrooster 2024 Gertrudiskerk-Abbega

DatumTijdVoorgangerBijz. gebeurtenis/ Diaconie
zondag
11 februari
9.30 uur ds. Jan FinnemaDiaconie
zondag
3 maart
9.30 uurds. Jan Finnema3e Zondag 40-dagentijd / Leger Des Heils
zondag
24 maart
9.30 uurds. Klaas van Marrum 6e Zondag 40-dagentijd – Palmzondag / Kerk in Aktie: Missioneerwerk, Het paasverhaal voor heel Nederland
zondag
7 april
9.30 uurDhr. C. van Rijn, Sneekkoffiedrinken na de dienst / Diaconie
zondag
28 april
9.30 uurDhr. Giliam, PingjumMeivakantie 27/4 – 5/5 / Kerk in Aktie: Noodhulp Oekraïne Steun voor inwoners
zondag
12 mei
9.30 uurds. Jan FinnemaKerk in Aktie: Binnenlands diaconaat Kerk zijn met elkaar
zondag
9 juni
9.30 uurds. Jan FinnemaKerk in Aktie: Missionairwerk Nederland Online platform voor zinzoekers
zondag
30 juni
9.30 uurds. Jan Finnemakoffiedrinken na de dienst / Diaconie
zondag
11 augustus
9.30 uurds. S. Ypma, FranekerDiaconie
zondag
8 september
9.30 uurds. Klaas van Marrum Stichting Trijntje Beimers
zondag
29 september
9.30 uurDhr. J. de Haan, St.Jac.Parochie koffiedrinken na de dienst / Kerk in Aktie: Wereld diaconaat zorg een aandacht voor ouderen
zondag
20 oktober
9.30 uurds. Jan FinnemaUnicef
zondag
10 november
9.30 uurds. Jan FinnemaDankdienst – koffiedrinken na de dienst / Kerk in Aktie: Zending Ghana een sterke kerk op een kwetsbare plek
zondag
1 december
9.30 uurds. Jan Finnema1e zondag van Advent / Wereld Aids dag
zondag
22 december
9.30 uurds. Jan Finnema4e zondag van Advent, koffiedrinken na de dienst / Protestantse Kerk Jongeren spelen het kerstverhaal
zondag
5 januari 2025
9.30 uurds. Jan Finnemakoffiedrinken na de dienst / Diaconie
Kerkdienstenrooster Protestantse Gemeente Oosthem Abbega Folsgare (protestantsegemeenteoosthemcs.nl)

Strooizand

Vanaf januari 2024 kun je strooizand ter voorkoming van gladde stoepen/weggedeelten halen uit de zandkist. Het is verstandig om vóór de gladheid al een emmertje zand op te halen.

Strooizand is anders dan strooizout. Strooizand gebruik je voor gladde plekken waar weinig gelopen of gereden wordt. Ook als het harder vriest dan zeven graden onder nul is zand het beste. Zand zorgt niet voor dooi, maar maakt gladde oppervlakken stroever en beter begaanbaar.

Het is niet de bedoeling dat je gelijk voor drie winters aan zand inslaat dus gun elkaar ook wat strooizand. Mocht de voorraad op zijn, dan horen we het graag.

Locatie: de zandkist staat onder de brandtrap van It Lokael in Abbega.

Met vriendelijke groet, bestuur Dorpsbelangen Abbega