Mededelingen Dorpsbelangen Abbegea 22 mei 2024

Ballennet sportveldje

Op het sportveldje ontbreekt sinds enige tijd het ballennet en het doel aan de waterkant. Het is weggehaald door de gemeente (afdeling BIOR), omdat het volgens de gemeente onveilig was geworden. Na enig heen en weer mailen is door de gemeente beloofd dat er een nieuw ballennet en doel geplaatst worden. We houden contact met BIOR over het moment van plaatsing.

Voorstellen besteding geld Ondernemerfonds SWF

Op de Jaarvergadering is gestemd over een aantal voorstellen voor de besteding van het geld uit het Ondernemersfonds van de gemeente. Drie voorstellen kregen de meeste stemmen: Bloemrijke Bermen, Monument en Informatieborden. Mensen die aan de uitwerking daarvan willen werken konden zich aanmelden, dat heeft één bewoner gedaan. Voor Bloemrijke Bermen is inmiddels een werkgroep gevormd, de andere twee projecten starten op korte termijn. Aan elke groep neemt een bestuurslid van Doarpsbelangen deel. Dit bestuurslid zorgt voor de afstemming vanuit Dorpsbelangen en zorgt voor een duidelijke opdracht voor de werkgroep. De eerste uitwerkingen van de opdrachten worden op de Prikkeljûn van 7 oktober 2024 gepresenteerd.

Overleg verkeersveiligheid

We hebben overleg gehad met de verenigingen Doarpsbelangen van Folsgare, Oosthem/Nijesyl, Ysbrechtum en Tirns over de verkeersveiligheid in en om de dorpen en welke acties we als dorpsbelangen in de dorpen kunnen ondernemen. Hierbij is onder andere gesproken over een gezamenlijke actie. Aangezien gedrag van weggebruikers vaak genoemd is, is geopperd om per toerbeurt op diverse plekken tijdelijke snelheidsmeters in de dorpen te plaatsen. In september komen we weer bij elkaar om te delen welke acties ondernomen zijn en kunnen worden.

Energiebesparende maatregelen

Richt Fokkens is energiecoördinator in regio Zuidwest en Zuidoost Friesland. Als energiecoördinator ondersteunt ze initiatieven bij het opzetten van acties die te maken hebben met energiebesparing. Denk hierbij aan het opzetten van lokale “fixteams”, waarbij vrijwilligers energiebesparende maatregelen uitvoeren en hiervoor een vergoeding krijgen of het opzetten van een collectieve inkoopactie van bijvoorbeeld isolatiematerialen. Ook kan Johan Broeren, de energiecoach van de Gemeente, gevraagd worden om bewoners te helpen óf een vrijwilliger uit ons dorp of buurt op te leiden tot vrijwillige energiecoach. Als hier belangstelling voor is, laat het ons weten, dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken en kan Richt helpen bij het maken van een plan, de communicatie en de financiering. Zijn er dorpsgenoten die aan de slag willen met energiebesparing in ons dorp? Stuur dan een mail naar secretariaat@abbegea.frl. Dan brengen wij jullie in contact met Richt via. Zij komt graag bij naar Abbega om te bespreken hoe ze kan helpen.

Prikkeljûn 7 oktober 2024

Op 7 oktober is er weer een Prikkeljûn. We starten om 19.30 uur in It Lokael. Kom en deel met alle aanwezigen je ideeën voor ons dorp, dan praten wij je bij over de status van de verschillende projecten. Noteer 7 oktober in je agenda en kom!