Frjemd yn Abbegea

Bericht 12-02-2024

Voor volgend jaar, september 2025, 80 jaar na de bevrijding in 1945, zijn er vergaande plannen voor de opvoering van een Friestalig openluchtspel, met als werktitel: ‘Frjemd yn Abbegea”.

Het verhaal gaat over gewone mensen die bijzondere dingen doen in benarde tijden. Ze worden daarbij geïnspireerd door mensen die hier rust en veiligheid zoeken of hier ondergedoken zijn. Juist díe mensen komen met geweldige initiatieven. In 1942 is de Mattheus Passion van Joh. Seb. Bach uitgevoerd in de kerk van Abbega door het koor “Eendracht”. De leden komen uit deze omgeving, ook onderduikers en andere ´gasten´ zingen mee. Jonge mannen die weigeren voor de `Arbeidseinsatz´´, Joodse mensen en andere vluchtelingen. Die vluchtelingen, eigenlijk de asielzoekers van die tijd worden hier in bescherming genomen. Zo woont een jonge Hongaarse vrouw, getrouwd met een van de leiders van het verzet, beschermd op een afgelegen boerderij. Een verpleegster van Duitse afkomst, wonend te midden van veel onderduikers redt bij een razzia het leven van een jonge visser, neergeschoten op de vlucht voor Duitse soldaten. In deze periode worden cultuurverschillen overbrugd en de inbreng van mensen van buiten geaccepteerd en gewaardeerd. In die jaren blijkt: Frjemd folk ynspireart en musyk ferbynt yn Abbegea.

2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad brengt in veel dorpen reuring met het project ‘Ferhalen ûnder de Toer’. De ervaring leert: “Vertel je eigen geschiedenis en ervaar wat de ‘ímpact’ daarvan is tot vandaag.

Het doel is een openluchtspel over Abbega en haar geschiedenis van de oorlogsjaren op te voeren door spelers en muzikanten uit Abbega en wijde omgeving. Muziektheater door en voor gewone mensen, met hulp van andere mensen met andere bijzondere talenten: decorbouwers, technici, grimeurs etc. Om dit plan te kunnen realiseren doen wij nu al een beroep op de inwoners van Abbega, Oosthem, Folsgare, IJlst en omgeving om zich aan te melden voor medewerking aan dit ‘ bysûndere mienskipsbarren’ , een verhaal dat verbindt en inspireert.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Tjiskje Reijenga – tjiskjereijenga@hotmail.com

Voor vragen: Sjoerd Feenstra 06-23253235