Inwonersinformatie

In geval van levensbedreigende calamiteiten bij hartfalen:

 1. Bel 112 en blijf rustig!
 2. Bel een AED vrijwilliger
 3. De 1e AED vrijwilliger begint met de reanimatie
 4. De 2e AED vrijwilliger haalt de defibrillator op (hangt bij “it Lokaal”)
 5. De 2e AED vrijwilliger begint met de defibrillator
 6. Blijf tot de ambulance arriveert
 7. Breng de defibrillator weer terug

U kunt de volgende nummers bellen voor een AED vrijwilliger:

 1. Siepie Damstra 0515-569629 / 06-46751282
 2. Reintsje Gras 0515-532175 / 06-48719900
 3. Marry van der Meulen 0515-531645 / 06-81493434
 4. Magdalena Osinga 0515-532233 / 06-42082723
 5. Maikel de Wolff 06-51852830
 6. Theo Bakker 0515-532684 / 06-51220236
 7.  Douwe & Siepie Zijlstra 0515-569203 / 06-48941963 (Siepie)
 8.           Linda de Vreeze 06-43703260
 9.           Aukje v.d. Nieuwenhof 06-50548263
 10.           Linda de Leeuw 06-30307441
 11.           Frits Prud’homme 06-51530126
 12.           Roelof de Jong 06-30428002

Het AED apparaat hangt aan de wand van It Lokael.

Let wel: iedereen mag in noodsituaties de AED gebruiken. Volg de aanwijzingen van het apparaat.

Een afdruk van deze lijst kunt u hier downloaden