Dorpsbelangen Abbega

De vereniging Dorpsbelangen Abbega is opgericht op 11 november 1935.

(Uit de Statuten) Het doel van Dorpsbelangen Abbega is het behartigen van de belangen van het dorp Abbega, haar bewoners en omwonenden, alles in de ruimste zin. Dit tracht de vereniging onder meer te bewerkstelligen:

  • door het bespreken van dorpsbelangen en het tot stand brengen of helpen bevorderen van voor het dorp nuttige inrichtingen;
  • door het richten van verzoeken aan autoriteiten, coöperaties, instellingen en particulieren om de belangen van het dorp en voor zijn inwoners en omwonenden te behartigen.

Het bestuur van Dorpsbelangen Abbega bestaat op dit moment uit 5 personen (voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden).

NaamFunctieE-mailadres
Ryan Lievaartvoorzitterdorpsbelangen@abbegea.frl
Co Doesburgsecretarissecretariaat@abbegea.frl
Tjeerd Terpstrapenningmeesterpenningmeester@abbegea.frl
Jarinka Nautaalgemeen bestuurslidredactie@abbegea.frl
Niels van der Zandealgemeen bestuurslid

De bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid voor nog een periode van 5 jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur vergadert gemiddeld een keer per maand.

Vanaf mei 2024 worden onderwerpen uit bestuursvergaderingen gepubliceerd op deze website onder “Nieuws” en in de dorpskrant “Kontakt” zodat inwoners op de hoogte zijn waar het bestuur zich mee bezig houdt.

Activiteiten

WanneerWat
11 juni 2024Inspiratiebijeenkomst SWF voor besturen Dorpsbelangen SWF
26 juni 2024Bestuursvergadering
7 oktober 2024 Prikkeljûn
5 februari 2025 Prikkeljûn
21 maart 2025Ledenvergadering