Home

Welkom op de dorpswebsite van Abbega!

Abbega is een kleine kern in gemeente SúdWest-Fryslân. Qua inwonersaantal behoorlijk stabiel: de laatste vijftig jaar zijn er ca. 50 inwoners bij gekomen. Abbegaasters wonen verspreid over het grote oppervlak waarvan het noordelijkste stuk, met de kerkterp, in de 13e eeuw nog Abbahem heette. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Westhem en Oosthem dochterdorpen van het statelijk oude Abbega. Er zijn maar weinig dorpen met een deel terpen- en dijkenland dat tegelijk ook nog uit een groot stuk veengebied met een meertje bestaat. De bevolking groeit de laatste 40 jaar weer na een periode van afname sinds de 2e wereldoorlog.

 

Abbega is een klein en levendig dorp met ca. 300 inwoners. Er is een levendig verenigingsleven en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Een plek waar het omdenken om elkaar nog een rol van betekenis heeft!

Actueel

Abbegaster schoolmeester Jacob Wilbers

Abbegaster Schoolmeester Jacob Wilbers (Oudega 4 mei 1918 – Oudemirdum 27 februari 1945) Door: Piet Oppedijk, Workum Jacob Wilbers, in geniep zijn twee verzetsstrijders na executie door de Duitsers begraven in het Jolderenbos aan de rand van Oudemirdum, even ten zuidwesten van Oudemirdum Hij was onderwijzer aan de christelijke lagere school in Abbega. In het …

1 november 1570

In onderstaand stukje, gedeeltelijk overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 31 oktober 2020, komt een woning in Abbega voor. Wie weet hier mee over? Laat het dan weten aan iemand van Doarpsbelang! Duizenden Groningers en Friezen stierven bij de Allerheiligenvloed van 1 november 1570.  Van Vlaanderen tot Ost-Friesland heerste 450 jaar geleden vreselijk veel ellende. …

Ledenvergadering Doarpsbelang 9 oktober 2020

I.v.m. het coronavirus is de jaarvergadering in maart niet doorgegaan. Omdat we niet tot 2021 willen wachten i.v.m. de bestuurssamenstelling nodigen we alle inwoners van Abbega uit voor een ledenvergadering op 9 oktober a.s. om 20.00 uur. Anne Feenstra, is inmiddels al gestopt, wordt vervangen door Tjeerd Terpstra. Maikel de Wolff heeft te kennen gegeven …

Agenda

Check onderstaande agenda / kalender voor aankomende activiteiten in Abbega!


Mocht u zelf een activiteit aan deze kalender toe willen voegen, mail ons dan zeker! Wij streven een zo compleet mogelijke weergave van activiteiten in ons dorp na.

Contact

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming vermelden wij geen contactgegevens op deze website. Mocht u contact willen met 1 van de lokale verenigingen of wilt u een mededeling of activiteit op deze site vermeld hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via e-mail. Wij zullen dan de gewenste contacten tot stand brengen.