Sport en Cultuur

Sport en Cultuur

Abbega heeft geen grote sportverenigingen, wel een biljartvereniging. Verder is er in het dorp een dorpshuis, It Lokael en is er samen met de dorpen Folsgare, Oostheim en Nijesyl een dorpskrant, Kontakt genaamd.

Abbega is de thuishaven van It Abbegeaster Skûtsje.