AED-trainingen 2024

Ook dit jaar zullen er weer AED-trainingen gehouden worden in Oosthem, Folsgare en Abbega. Het is van groot belang dat er in onze dorpen voldoende goed getrainde inwoners zijn, die adequaat kunnen handelen bij reanimatie.  Dit kan levens redden!!

Harry Lautenbach uit Folsgare is wederom bereid zijn deskundigheid en ervaring op dit gebied te delen en over te brengen in oefensituaties. Harry beschikt over veel oefenmateriaal, zodat een ieder ruimschoots aan bod kan komen. Dit kan natuurlijk pas, nadat de nodige theorie over reanimatie door hem is uitgelegd.

De training is zowel bedoeld voor hen die hun certificaat willen verlengen, als voor nieuwe cursisten. Met nadruk worden jongeren vanaf ca. 14 jaar gevraagd mee te doen aan de training.

Meld je snel aan, want vol is vol!!

Net als vorig jaar zijn er twee avonden gepland in Folsgare en één avond in Oosthem:

  • Oosthem, Himsterhûs: woensdag 10 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur (opmerking: zit inmiddels vol)
  • Folsgare, Yn’e Lijte: dinsdag 16 april en dinsdag 23 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur (opmerking: nog voldoende plaatsen voor beide avonden)

Aanmelden voor alle trainingen: mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:
dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Openluchtspel Abbega september 2025

Oan de bewenners fan Abbegea eo. Fierderop kin jim lêze oer ús plan om in iepenloftspul op te fieren op Pikesyl! Dit sil barre yn september 2025. Wy hoopje op enthousiaste reaksjes. Liket it jim leuk om mei te dwaan as spiler, bouwer, skilder, kofjeskinker ensfh.? Wy hearre it graach! Mei freonlike groetnis, Kommisje Iepenloftspul Abbegea.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Tjiskje Reijenga – tjiskjereijenga@hotmail.com Voor vragen: Sjoerd Feenstra 06- 23253235

Zie voor verdere informatie in het menu op de pagina Frjemd yn abbegea.

Kerkdienstrooster 2024 Gertrudiskerk-Abbega

DatumTijdVoorgangerBijz. gebeurtenis/ Diaconie
zondag
11 februari
9.30 uur ds. Jan FinnemaDiaconie
zondag
3 maart
9.30 uurds. Jan Finnema3e Zondag 40-dagentijd / Leger Des Heils
zondag
24 maart
9.30 uurds. Klaas van Marrum 6e Zondag 40-dagentijd – Palmzondag / Kerk in Aktie: Missioneerwerk, Het paasverhaal voor heel Nederland
zondag
7 april
9.30 uurDhr. C. van Rijn, Sneekkoffiedrinken na de dienst / Diaconie
zondag
28 april
9.30 uurDhr. Giliam, PingjumMeivakantie 27/4 – 5/5 / Kerk in Aktie: Noodhulp Oekraïne Steun voor inwoners
zondag
12 mei
9.30 uurds. Jan FinnemaKerk in Aktie: Binnenlands diaconaat Kerk zijn met elkaar
zondag
9 juni
9.30 uurds. Jan FinnemaKerk in Aktie: Missionairwerk Nederland Online platform voor zinzoekers
zondag
30 juni
9.30 uurds. Jan Finnemakoffiedrinken na de dienst / Diaconie
zondag
11 augustus
9.30 uurds. S. Ypma, FranekerDiaconie
zondag
8 september
9.30 uurds. Klaas van Marrum Stichting Trijntje Beimers
zondag
29 september
9.30 uurDhr. J. de Haan, St.Jac.Parochie koffiedrinken na de dienst / Kerk in Aktie: Wereld diaconaat zorg een aandacht voor ouderen
zondag
20 oktober
9.30 uurds. Jan FinnemaUnicef
zondag
10 november
9.30 uurds. Jan FinnemaDankdienst – koffiedrinken na de dienst / Kerk in Aktie: Zending Ghana een sterke kerk op een kwetsbare plek
zondag
1 december
9.30 uurds. Jan Finnema1e zondag van Advent / Wereld Aids dag
zondag
22 december
9.30 uurds. Jan Finnema4e zondag van Advent, koffiedrinken na de dienst / Protestantse Kerk Jongeren spelen het kerstverhaal
zondag
5 januari 2025
9.30 uurds. Jan Finnemakoffiedrinken na de dienst / Diaconie
Kerkdienstenrooster Protestantse Gemeente Oosthem Abbega Folsgare (protestantsegemeenteoosthemcs.nl)

Verkeersafsluiting Twiska 19-02 t/m 23-02 en 26-02 t/m 01-03 2024

Bericht van gemeente Súdwest-Fryslân

Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Abbega, verkeersafsluiting Twiska, 19-02 t/m 23-02 en 26-02 t/m 01-03 2024’ die u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation/292337 van het verkeersstremming platform Melvin

Infra beheerder: Gemeente Súdwest-Fryslân

Soort werk: Kabels / Leidingen

Gevolg voor het (vaar)wegverkeer: Weg dicht in beide richtingen

Verwachte vertraging: 5-10 min vertraging

Impact: Matige hinder

Van maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari en van maandag 26 februari tot en met vrijdag 01 maart 2024 is de rijbaan Twiska bij Abbega afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde verkeersafsluiting geldt niet voor hulpdiensten, fietsers en voetgangers.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder bevindt zich het verkeersplan in de bijlage.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Arjan Vink van Allinq via het telefoonnummer 06-23480351. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Nico Hakze van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Strooizand

Vanaf januari 2024 kun je strooizand ter voorkoming van gladde stoepen/weggedeelten halen uit de zandkist. Het is verstandig om vóór de gladheid al een emmertje zand op te halen.

Strooizand is anders dan strooizout. Strooizand gebruik je voor gladde plekken waar weinig gelopen of gereden wordt. Ook als het harder vriest dan zeven graden onder nul is zand het beste. Zand zorgt niet voor dooi, maar maakt gladde oppervlakken stroever en beter begaanbaar.

Het is niet de bedoeling dat je gelijk voor drie winters aan zand inslaat dus gun elkaar ook wat strooizand. Mocht de voorraad op zijn, dan horen we het graag.

Locatie: de zandkist staat onder de brandtrap van It Lokael in Abbega.

Met vriendelijke groet, bestuur Dorpsbelangen Abbega

1 november 1570

In onderstaand stukje, gedeeltelijk overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 31 oktober 2020, komt een woning in Abbega voor. Wie weet hier mee over? Laat het dan weten aan iemand van Doarpsbelang!

Duizenden Groningers en Friezen stierven bij de Allerheiligenvloed van 1 november 1570.  Van Vlaanderen tot Ost-Friesland heerste 450 jaar geleden vreselijk veel ellende. Nooit werd het Nederlandse kustgebied zo hard getroffen.

Windvlagen gierden vanaf de Noordzee over de Waddenkust. Het was een ‘groten en vreselijken storm en noordwesten wind’ die zware golven op de lage zeedijken liet beuken. Veel kustbewoners kropen vroeg onder de wol en werden volledig overvallen door het opstuwende zeewater.

In de loop van de avond braken namelijk verschillende dijken door. Al gauw spoelde ‘eenen seer groten en verschrickelijken watervloed’ over het land, waarbij sommige woningen op de golven dreven, terwijl andere woningen werden verpletterd. Boeren en hun gezinnen waadden naar de terpen, ze klommen in bomen of grepen zich vast aan drijvende planken.

Om 10 uur ’s avonds kwam het zeewater al tot aan de rand van de stad Groningen. En daar niet alleen, want de wilde zee bereikte ook de poorten van Emden, Leeuwarden, Franker, Dokkum, Sneek en Bolsward. De ellende van de mensen op het platteland was ‘deerlick en verschrickelijk’. De autoriteiten in Groningen kwamen onmiddellijk in actie. Iedereen die een schuitje bezat, werd het water op gestuurd om buiten de stad te gaan zoeken naar drenkelingen in bomen, huizen en kerken. Dagen achtereen, tot aan Sint Maarten (11 november) toe, voeren ze rond over de watervlakte om te redden wat er te redden viel. De schippers zagen soms geen hand voor ogen door de ‘damp’ die boven het water hing. Ze konden alleen de weg naar de stad terug vinden dankzij de kaarsen en kandelaars die op veel plekken waren opgehangen. Elders in Friesland en het Groningerland moet het er net zo aan toe gegaan zijn. Al snel ontstond een tekort aan voedsel en brandstof. Duizenden koeien, varkens en schapen waren immers meegevoerd door de zee, net als de kachelturf die bij veel huizen opgeslagen had gelegen. Vooral langs de Lauwerszeekust bleek de ellende groot. Metslawier, de hoofdplaats van Oostdongeradeel, meldde minstens 1510 inwoners. Ook Westdongeradeel (957 mensen), Ferweradiel (16) en de stad Dokkum (135 doden) hadden grote verliezen geleden.

Uit Friesland zijn verschillende dramatische details overgeleverd. Een veerschip uit Harlingen ging bij Molkwerum ten onder met aan boord zeventig tot honderd personen. Slechts een handvol mensen zou de ramp hebben overleefd.

In die omstreken blies de zee ook een schip over de dijk, waarna dit pas kilometers verder tot stilstand kwam tegen een huis in Abbega (!). De opvarenden verlieten daar veilig hun schip.

In deze omstreken sloeg de storm ook veel land weg, waardoor de meren groter werden. De Brekken tussen Sandfirden en Nijhuizum moet fors gegroeid zijn bij deze ramp.

Tot zover de ramp in 1570.