Notulen jaarvergadering Oranjevereniging Abbega 2023

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
  • Versie
  • Downloaden 0
  • Bestandsgrootte 0.25 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 15 maart 2024
  • Laatst geüpdatet 15 maart 2024

Notulen jaarvergadering Oranjevereniging Abbega 2023

Ruurd van der Meulen opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom.

Het jaarverslag 2022 en financieel verslag wordt besproken. De
conclusie is dat er een goed budget aanwezig is voor 2023.

Voor de kascommissie 2023 stelt Marry van der Meulen zich
beschikbaar, dat is akkoord.

Jitte Feenstra was per 01-02-2023 aftredend en niet herkiesbaar. Een
vervanger is helaas niet gevonden.

Mededelingen:
- Er zal worden verzocht om de contributie (over het jaar 2022) in
april per bank over te maken.
- De dorpsfeesten staan gepland op 2 en 3 juni 2023 en bestuur zal
langskomen met een intekenlijst. Het thema is film. Ook de Bonte
Avond en zeskamp staan op het programma.
- In maart vindt de jaarvergadering weer plaats tezamen met
Dorpsbelang.

Rondvraag
- Er wordt gevraagd waarom er weer is gekozen voor een ‘groot’
dorpsfeest. Dat is om weer in het goeie ritme te komen na corona.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *